0031 (0)853 038 930

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2PL Road Cargo & Forwarding BV


Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, handelingen en werkzaamheden zijn uitsluitend van toepassing : Op nationale wegvervoerwerkzaamheden zijn de ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en te Rotterdam gedeponeerde Algemene Vervoerscondities 2002, laatste versie, van toepassing. Op internationale wegvervoerwerkzaamheden zijn van toepassing de bepalingen van het CMR-verdrag, alsmede als aanvulling daarop de ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en te Rotterdam gedeponeerde Algemene Vervoerscondities 2002, laatste versie. Op de expeditiewerkzaamheden de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de FENEX ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, laatste versie. Voor opslagwerkzaamheden gelden de Nederlandse opslagvoorwaarden gedeponeerd door de FENEX ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. laatste versie.